Besök av IVT/Bosch

Igår hade vi besök av Lars Hoppe, som är produktchef för solenergi på IVT/Bosch. Vi hade en bra diskussion om olika former för uppvärmning/elproduktion….värmepumpar, solceller och solfångare. Besöket stärkte vår förmodan att solceller troligen är bästa alternativet för oss.

Eftersom vi har direktverkande el idag, så är det ett relativt stort steg att gå över till bergvärme eller luft/vatten-värmepump, som båda kräver ett vattenburet system. Dessutom har vi redan en låg elförbrukning (10-11.000 kWh per år till både uppvärmning och hushållsel) vilket gör det mindre attraktivt rent ekonomiskt att göra så stora investeringar.

Fortsättning följer!

PS. Tack för ett trevligt möte Lars.

IVT värmepumpar & solfångare

IVT värmepumpar & solfångare

Kommentarfunktionen är avstängd.