Ödesfråga och fantastiska möjligheter

Idag har jag återupptäckt TED.com (Ideas Worth Spreading) som sprider intressanta tankar, idéer och forskning. Kan varmt rekommenderas.

Jag fångades direkt av klimatforskaren James Hansens sakliga och otroligt viktiga föreläsning ”Why I must speak out about Climate Change”.

Föreläsningen handlar om att vi håller på sjabbla bort barnens framtid genom att inte ta klimatfrågan på allvar och agera medans tid är. Om vi på allvar hade påbörjat reduktionen av CO2-utsläppen år 2005 så hade vi kunnat nöja oss med en årlig reduktion på 3%. Om vi börjar nästa år räcker en 6%-minskning per år. Och om vi väntar 10 år så krävs en reduktion på hela 15% – om det ens går.

Insikten att vi överlag inte tar klimatfrågan på tillräckligt allvar och därmed utsätter oss själva och våra barn för mycket stora och helt onödiga risker fick mig nästan att tappa modet.

Varför fortsätter vi att leva som vi gör? Hur kommer det sig att vi inte ser sanningen i vitögat och agerar rationellt, ansvarstagande och beslutsamt? Omgående. Är det sant att vi och våra ledare hellre upprätthåller en prydlig fasad än agerar ansvarsfullt? Har vi verkligen sålt vår själ för kortsiktig tillfredsställelse?

Mitt bästa svar på den frågan är ja – så ser det verkligen ut idag. Även om det görs otroligt mycket, så är det fortfarande bara en bråkdel av vad vi kan och borde göra.

Kontrasten och lättnaden blev stor när jag direkt därefter hittade Peter Diamandis (X Prize Foundation och Singularity University) föreläsning ”Abundance is our Future”, som beskriver hur otroligt fort (den teknologiska) utvecklingen har gått de senaste årtiondena och vad den fortsatta exponentiella utvecklingen kommer att betyda för vår framtid.

År 2020 kommer 5 miljarder människor att ha tillgång till internet och därmed närmast obegränsad information. Det är 3 miljarder fler än idag. Peter Diamandis budskap är att vi kan omöjligt föreställa oss hur snabbt den tekniska utvecklingen kommer att gå när så många nya hjärnor får tillgång till kunskap.

Redan nu kan vi dock beräkna att solens närmast obegränsade energikälla kommer att kunna ge oss billig, ren energi inom kort. Förra året föll kostnaden för att producera solel med 50%. Idag kostar det bara hälften att producera solel i Indien som att producera el från diesel. Och i slutet av detta årtionde kommer kostnaden i USA att ligga på 6-15 cent (dvs. ungefär mellan 40 öre och 1 krona) per kWh.

Jag tror att Peter Diamandis har rätt.

En accelererande teknik- och kunskapsutveckling kommer att kunna ge oss allt vi behöver. Den enda frågan som är oklar är om vi kommer att välja rätt bara för att möjligheten finns eller om vi kommer att fortsätta satsa på kortsiktiga illusioner.

Klimatforskaren James Hansen

Klimatforskaren James Hansen

Kommentarfunktionen är avstängd.