Så här reser familjen Ekosvensson

Varje vecka registrerar vi våra resor för att få en bra bild av vårt resemönster. Gita och jag avverkar drygt 4.000 mil tillsammans om året. Siffran inkluderar både resor till och från arbete, tjänsteresor och privata resor.

Sedan Ekosvensson-projektet började i maj 2011 har 46% varit bussresor (i huvudsak till och från mitt jobb i Örebro), 43% tågresor (först och främst Gitas resor till arbete i Stockholm och Göteborg) och cirka 11% bilresor. När vi åker bil (hyrbil, taxi) så försöker vi alltid välja en bil som går på förnybart bränsle (biogas, etanol, grön el).

Fördelning mellan olika färdsätt maj-nov 2011

Fördelning mellan olika färdsätt maj-nov 2011

Kommentarfunktionen är avstängd.