Sammanfattning av One Tonne Life projektet

En av våra största inspirationskällor har varit One Tonne Life projektet, där familjen Lindell med hjälp av A-hus, Vattenfall, Volvo, Chalmers, Stockholm Stad, Siemens, ICA och Fujitsu förra året försökte att komma ner på 1 ton CO2e-utsläpp per person och år (ex offentlig konsumtion). Projektet pågick från januari till juni 2011.

1 ton CO2e per år anses vara den nivå som är hållbar på lång sikt. Familjen lyckades minska sin klimatpåverkan från 7,3 ton till 2,8 ton, utan att ge upp sin normala standard (komfortnivå). I en kort period lyckades de att nå ner på 1,5 ton CO2e, men då med en livsstil, som de inte själva upplevde som hållbar.

Transport och bostaden var enklast eftersom familjen bodde i ett effektivt plusenergihus och hade en helt ny elbil, som de kunde ladda med el från solceller på huset. Den största utmaningen var maten, som hade överlägset störst klimatpåverkan om man bortser från den korta perioden, då de levde extremt CO2-snålt.

Om du vill ta del av projektet, så kan du ta en titt på videon nedan eller gå in på deras hemsida. Likaså kan man beställa en slutrapport, kalkyl och One Tonne Life-boken direkt på OneTonneLife.se.

YouTube Preview Image
One Tonne Life slutrapport

One Tonne Life slutrapport

Kommentarfunktionen är avstängd.