Klimatpåverkan från maten minskar, men ökar från resor & shopping

Vi har nu mätt vår klimatpåverkan i 9 veckor. När vi började (1:a maj) beräknade vi vår årliga klimatpåverkan per person (inkl. offentlig konsumtion) till cirka 5,65 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Efter en mindre stigning till 5,70 ton per person är vi nu tillbaks på 5,65 ton.

Dock har det skett vissa ändringar mellan olika områden. Transportens påverkan har ökat 0,65 ton till 0,75 ton, eftersom vi har justerat upp vårt faktiska och förväntade transportbehov. Vi reser helt enkelt mycket mer än vi antog i starten. Då vi i huvudsak reser med tåg, buss och etanoldriven miljöbil, så blir ökningen dock moderat. Likaså har det skett en mindre ökning för övrig konsumtion, exempelvis köp av kläder, möbler och hemelektronik.

Däremot har vi lyckats minska vår klimatpåverkan från mat & dryck med hela 0,2 ton per person, vilket är relativt mycket. Minskningen kommer först och främst genom markant minskad köttkonsumtion, först och främst nöt- & griskött. Även om jag tidigare har varit vegetarian, så är jag förvånad hur enkelt det har varit att ändra kosten. För min egen del var vändpunkten i köttkonsumtionen den egna hälsan. Min naturläkare rådde mig helt enkelt till att minska eller helt undgå köttkonsumtion i en period, vilket jag något skeptisk godtog. Snabbt upptäckte jag dock att jag mådde mycket bättre och har inte saknat kött nämnvärt under de månader som har gått. Klimat-, miljö- och etiska hänsyn har också spelat en roll för mitt beslut att fortsätta med en låg köttkonsumtion.

Mest anmärkningsvärt är nog att vår klimatpåverkan från mat & dryck endast ligger på runt hälften av vad medelsvenssons matvanor medför.

Hur ser det ut hemma hos dig?

Tycker du att det är enkelt eller svårt att minska konsumtionen av de stora klimatbovarna (nöt-, lamm- & griskött, ost och exotisk flygimport)?

Årlig klimatpåverkan per person

Fördelning mellan olika färdsätt (1 maj - 4 juli 2011)

Matens årliga klimatpåverkan

Kommentarfunktionen är avstängd.