Långt kvar till hållbar utveckling

Vår klimatpåverkan ligger idag på cirka 5,7 ton per person och år, vilket är cirka 40% lägre än genomsnittssvensken.

Så långt så gott.

Mycket tuffare blir det när vi jämför med den nivå som många forskare anser är hållbar på lång sikt, nämligen cirka 1 ton CO2e per person och år. Dit är det just nu mycket långt till. Bara maten vi äter har idag en klimatpåverkan på 1,3 ton CO2e per person och år.

Jag är dock glad att vi åtminstone har kommit så här långt. Att vi har tagit reda på hur det faktiskt ser ut. Det är den första och avgörande tröskeln, som man måste över innan man kan förändra.

Kommentarfunktionen är avstängd.